dezynsekcja drewna

Dezynsekcja drewna poprzez mikrofale polega na podgrzaniu elementu do temperatury, w której giną owady. Generator mikrofal zwiększając drgania cząsteczek doprowadza do podniesienia temperatury wody w organizmach żywych. Larwy technicznych szkodników drewna są zabijane bez uszkadzania drewna. Metodą mikrofalową zwalczamy ksylofagi (drewnojady) takie jak spuszczel pospolity czy kołatek domowy zasiedlające drewniane konstrukcje budowlane.

Metoda mikrofalowa usuwa istniejące owady z drewna, ale nie zabezpiecza go przeciw przyszłym. Dlatego dodatkowo możemy nanieść środek owadobójczy (i przy okazji grzybobójczy) metodą natryskową lub poprzez smarowanie.