badania termowizyjne

Badania termowizyjne polegają na szybkim zmierzeniu temperatury powierzchni danego obiektu. Korzysta się z nich m.in. do oceny budynków pod względem strat ciepła. Termowizja znacząco ułatwia odnalezienie mostków termicznych, czyli miejsc przez które ucieka zdecydowanie więcej ciepła niż powinno. Znając dokładne ich umiejscowienie można zaplanować prace naprawcze, które doprowadzą do oszczędności na ogrzewaniu.

Mostki termiczne to efekt m.in. złego projektowania oraz wykonawstwa. Częstym problemem jest brak ciągłości termoizolacji na styku ściany i dachu (przy murłacie) oraz niewłaściwa obróbka wokół okien połaciowych i kominów. Łącząc termografię z wdmuchiwaniem termoizolacji możemy nie tylko zlokalizować mostki cieplne, ale także je zlikwidować.
Mostki termiczne mogą być także efektem awarii, która doprowadziła do nadmiernego zawilgocenia przegrody budowlanej (dachu, ściany, podłogi). Wilgotny materiał stawia zdecydowanie mniejszy opór cieplny co widoczne jest poprzez kamerę termowizyjną.

Inną przyczyną powstania mostków cieplnych w dachu może być działalność kuny domowej (Martes foina).

Badania termowizyjne w budownictwie przeprowadza się przy różnicy temperatur 15-20 °C między badanym obiektem a środowiskiem (co w praktyce oznacza późną jesień i zimę). Przeprowadza się je przede wszystkim wewnątrz budynków, z uwagi na większą stabilność warunków. Uzupełnieniem może być zbadanie budynku z zewnątrz, ale trzeba trzymać się określonych zasad. Nie powinno przeprowadzać się badań termowizyjnych podczas opadów atmosferycznych, mgły, silnych wiatrów, przy bezchmurnym niebie i w ciągu dnia. Każdy z tych elementów zakłóci pomiar i utrudni interpretację zdjęć termograficznych.

więcej na: biokorozja.pl